A KKV szektorban működő vállalkozások számára a „multi” lehet megrendelő, lehet versenytárs, de bizonyos területeken akár követendő példa is. A multinacionális cégek többsége a vállalati kultúrájába folyamatosan beépített egy olyan ellenőrzési rendszert, ami részletesen és az egész működésre kiterjedően elemzi a költségeket. A hazai vállalatok gyakorlatában ez a módszer kevésbé része a tevékenységnek, főleg a vizsgált területek számát és az elemzések mélységét tekintve. Egy tudatosan felépített, hosszú távon versenyképességre törekvő vállalkozásnak rendszeresen felül kell vizsgálnia egyik oldalon a piaci igények változását, másik oldalon a vállalati teljesítmény hatékonyságát is.

Ebben a körben a logisztika – különösen a raktárlogisztika és a készletgazdálkodás –, sok esetben kimarad az átvilágításból, aminek több oka is lehet.

Kisebb vállalkozás esetében nem mindig áll rendelkezésre a csapatban olyan logisztikai szakember, aki ezt a feladatot magas színvonalon képes lenne ellátni. Másik oldalról a vállalkozás logisztikai környezetét olyan adottságként kezelik, amin nem lehet változtatni, ezért nem is vizsgálják azt. Talán a szállítmányozás az egyetlen olyan terület, ahol viszonylag egyszerűen követhetők a költségek, ezért itt időről-időre felmerülhet például új szállítmányozó cég bevonása, vagy a meglévő cseréje. Azt, hogy a logisztika mennyire „mostohagyerek” a közgondolkodásban, jól példázza az a felmérés, amely szerint a magyar KKV szektor vállalkozásainak 50%-a egyáltalán nem, vagy egyes elemeiben nem tudott számot adni az ebben a körben felmerülő költségeiről. Ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ilyen körülmények között sem pontosan tervezni, sem hatékonyan ellenőrizni nem lehet ezt a területet. És hogy mekkora „tétje” van ennek dolognak? Nos, például egy kereskedelemmel foglalkozó cég esetében a logisztikai költségek elérhetik, de akár meg is haladhatják a 20%-ot az összes vállalati költségen belül. Ez viszont már olyan nagyságrend, amit érdemes lehet stratégiai kérdésként kezelni és rendszeresen felülvizsgálni.

Logisztikai tanácsadás, raktárlogisztika területen a költségek, a hatékonysági mutatók elemzése összetett feladat, az értékelés sokrétű: mert több vállalati területről származó információkat kell egymás mellé helyezve értékelni, hogy valós képet kaphassunk. Egy ilyen feladatra érdemes külső logisztikai tanácsadó segítségét igénybe venni. Ennek 3 fő oka van.

  1. A külső logisztikai tanácsadó rendelkezik a megfelelő szakértelemmel.
  2. Külső megfigyelőként nem kötik meg a gondolkodását a kialakult rutinok és megszokások.
  3. Rendelkezik egyfajta tapasztalattal hasonló vállalkozások problémáinak sikeres megoldásában.

Mikor és hogyan érdemes a külső logisztikai tanácsadást igénybe venni?

Nos, ideális esetben már a vállalkozás elindításánál, esetleg egy beruházási döntéskor, még mielőtt képletesen és fizikailag egyaránt „bebetonozásra kerül” egy raktárlogisztikai, szállítmányozási rendszer. Ilyenkor ugyanis még több alternatív lehetőséget is „fájdalommentesen” tudunk mérlegelni, és a vállalkozás terveihez és erőforrásaihoz igazított stratégiai tervet lehet készíteni és végrehajtani.

Megtervezhetjük, hogy a raktárlogisztikai és szállítmányozási feladatokat saját infrastruktúrával oldjuk meg, esetleg külső cégeket bízunk meg, vagy a tevékenységünk jellegéhez igazodóan valamilyen vegyes (saját+külső) működési rendet valósítunk meg. Egy másik lehetőség az, hogy a külső tanácsadó bevonásával létrehozunk egy ellenőrző (monitoring) rendszert, ami bizonyos adatok rendszeres gyűjtését és kiértékelését jelenti. Ezt lehet a tanácsadóval évente egyszer áttekinteni és fejleszteni. Illetve a monitoring rendszerből kapott jelzés esetén a tanácsadó bevonásával azonnali intézkedéseket kidolgozni.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a logisztikai tanácsadást azok a cégek veszik igénybe, akik már azonosították a problémát (túl vannak a „fájdalomküszöbön”) és elszánták magukat annak kezelésére. Az iLogistic logisztika tanácsadás szolgáltatásával segítünk a hozzánk forduló vállalkozás vezetőknek abban, hogy felmérjék a meglévő rendszer erős és gyenge pontjait, megértsék a partnereik valós szolgáltatási igényeit és erre megtalálják az optimális raktárlogisztikai és szállítmányozási megoldást. online áruházak

Szakembereink leültek a cég illetékesével és közösen felmérték, hogy mi okozhatja a problémát. A folyamatban két kritikus pontot sikerült beazonosítani

Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a nehezen kiszámítható megrendelések, valamint a lökésszerű nagy munkaterhelés nem teszi lehetővé, hogy partnerünk a feladat ellátására saját infrastruktúrát és létszámot hozzon létre, mert ezt az eladási árba nem lehet beépíteni. A havi átlagosan 3 kiszállítás teljesítéséhez összesen 6 munkanap áll rendelkezésre, a hónap többi részében viszont nincs feladata a munkatársaknak.

Cégünk képes volt megfelelő költség szintű ajánlatot tenni, így elindult az együttműködés. Partnerünk jelzése után az iLogistic elvégzi a beérkező áru átvételét. Ezt követően 24-48 órán belül valamennyi termék dobozát felnyitva majd visszazárva elvégzi a vonalkódok beolvastatását és a kiszállítási utasításnak megfelelő módon elkészíti a szállítólevelekhez tartozó vonalkód listákat. Partnerünk utasítása szerinti komissiózást és csomagolást követően a termékek átadásra kerülnek a partner által biztosított nemzetközi szállítmányozónak.

Eredményeink

A változásokat követően partnerünk képes volt kielégíteni külföldi partnerének nagyon feszes szállítási elvárásait. Így sikerült megőriznie egy fontos üzleti partnert és természetesen az ezzel járó árbevételt és profitot. Ha nem számolunk a szükséges beruházási költségekkel, csak a tevékenység elvégzéséhez szorosan kapcsolódó kiadásokkal, ügyfelünk akkor is éves szinten 11 millió Ft-ot spórol azon, hogy saját kezelés helyett az iLogisticra bízta problémája megoldását.