< Főoldal | Blog | Ismerj meg minket: 2. iLogistic esettanulmány

Te szereted a kihívásokat? Mi az iLogistic-nél meghallgatjuk ügyfelünk helyzetét és a pozitív oldalról közelítjük meg. Számunkra mindig van egy megoldás és addig nem állunk le, amíg meg nem találjuk. Értékesítő kollégánk most az egyik ilyen ügyfelünk történetét írja le.

Előzmények:

Partnerünk elektronikai cikkek gyártásával foglalkozó nemzetközi vállalatok magyarországi képviselője. Az általa forgalmazott termékkör jellemzője, hogy 2-3000 db cikkszámot kell kezelni 1-50 db-os tételekben, magas értékben. Partnerünk mindössze 2 fős létszámmal látta el az értékesítés, szaktanácsadás, marketing feladatok mellett a teljes logisztikát is, saját kezelésben lévő bérelt raktáron keresztül. Az árukezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása az egyéb költségek mellett átlagosan az egyik munkatárs napi 4-5 óráját vette igénybe.

A probléma:

Kapcsolatunk akkor kezdődött, amikor partnerünk a bérelt raktár tulajdonosának egyoldalú és jelentős áremelését visszautasította. Ezt követően a szolgáltató 4 munkanapot biztosított a bérelt raktár teljes kiürítésére és átadására.

A megoldásunk:

Kollgégáink az iLogsticnél felkeresték a bajba jutott vállalkozót. Felmérték a cég működési folyamatait, átnézték a termék forgalmi statisztikákat és természetesen a kiürítendő raktár területet is. Ekkor derült ki, hogy a probléma jóval kiterjedtebb egy egyszerű bérraktár váltásnál. A tulajdonos ekkor szembesült először azzal, hogy a 2 fős cége az idejének jelentős részét nem a vevőkkel, hanem árukezeléssel, készlet adminisztrációval tölti.

A folyamat feltárás során bukott ki az a probléma is, hogy a partnerünk néhány héttel korábban frissített készletnyilvántartó programja nem valós árakat tartalmaz, egy belső hiba miatt véletlenszerűen „átírja” a cikk adatbázisban rögzített árakat. Mivel az ajánlatadás és a számlázás is ebből az adatbázisból vette az árakat, megrendelésenként akár százezres alul- vagy túlárazás is történhetett. Mivel a szoftvertgyártó cég érdemben nem reagált a problémára, ezért egy többszörösen ellenőrzött nyomtatott árlistából ellenőrizték az ajánlatokat és a számlákat. Önmagában ez a tevékenység kb. napi 1 óra többlet időigényt okozott. Ezeknek a tényeknek a feltárását követően a elkészítettük javaslatukat, amely a raktárkészlet átvételén túl a teljes logisztikai folyamat kiszervezését is tartalmazta. Partnerünk elfogadta az ajánlatunkat. Ezt követően az szakembereink ismét a helyszínre mentek. Felleltározás után a készletet biztonságosan összecsomagolták és gondoskodtak az elszállításáról az iLogistic telephelyére.

A megállapodás alapján az iLogistic a saját informatikai rendszerében létrehozta a partner cikk és ügyfél adatbázisát. Ebben kezeljük a beérkező, a készleten lévő és a kiszállítandó árukat. És ebben a rendszerben történik az árak kezelése is. Partnerünk 24 órás online betekintést kapott a rendszerünkbe, bármikor ellenőrizheti készleteit vagy a folyamatban lévő megrendelések kiszolgálásának helyzetét, módosíthatja a beszerzési és eladási árakat. Az iLogistic elektronikusan kiszolgálja partnerünk számlázási és vállalatirányítási rendszerét készlet adatokkal. A lehívott áruk kiszállítását mi szervezzük és bonyolítjuk le. Ügyfelünk elvárása szerint minden egyes kiszállított cikk vonalkódját be kell olvasni és az ebből készült listát a szállítólevélen meg kell jeleníteni, illetve el kell tárolni. Mivel az iLogistic sokféle méretű és összetételű árut kezel, ezért ezeknek a nagyon változatos méretű elektronikai cikkeknek a biztonságos és költséghatékony csomagolása nem jelent gondot.

Eredményeink

A változásokat követően partnerünk napi 4-5 órányi leterheltséget okozó logisztikai feladatai nullára csökkentek. Így sokkal több ideje van új ügyfelek megszerzésére illetve a meglévők jobb színvonalú kiszolgálására. További időmegtakarítást hozott az, hogy a készletnyilvántartás átkerült a rendszerünkbe, amivel megszűnt az árak kiszámíthatatlan felülíródása is. A korábbi fix raktárbérleti díj helyett a ténylegesen igénybevett polcok után fizet átlagosan 20%-kal kevesebbet. Mivel a nálunk csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások után kell fizetnie, ezért a korábbi magas fix költségei tervezhetőbbek és optimálisabbak lettek.

A projekt eredményeként partnerünk megszabadult az alaptevékenységétől eltérő feladat ellátásától és éves szinten kb. 1.8 millió Ft-tal tudta csökkenteni korábbi költségeit.

 

< Főoldal | Blog | Ismerj meg minket: 1. iLogistic esettanulmány

Te szereted a kihívásokat? Mi az iLogistic-nél meghallgatjuk ügyfelünk helyzetét és a pozitív oldalról közelítjük meg. Számunkra mindig van egy megoldás és addig nem állunk le, amíg meg nem találjuk. Értékesítő kollégánk most az egyik ilyen ügyfelünk történetét írja le.

Az előzmények:

Partnerünk kommunikáció technológiai eszközök exportálásával foglalkozó kereskedő cég. Az általa forgalmazott termékkör jellemzője, hogy szállítmányonként 2000-4000 db termék akár 40-50 cikkszámból is állhat, és ezen belül minden terméknek egyedi azonosító kódja is van.

A probléma:

Kapcsolatunk akkor kezdődött, amikor a partnerünk a külföldi megrendelőjének nem tudott az elvárt időben szállítani, ezért veszélybe került az üzletük. Ügyfelünk előtt ekkor két választási lehetőség volt. Marad annál az alvállalkozónál, aki nem tudja garantálni az időben történő kiszállításhoz szükséges erőforrásokat. Ez a megoldás alacsony költségvetésű volt. Vagy létrehoz egy saját csapatot a feladat ellátására. Azaz, alkalmaz egy 5-6 fős létszámot, megvásárolja a szükséges anyagmozgató eszközöket, informatikai eszközöket, vonalkód leolvasóval, szoftverrel stb-vel együtt. Ha csak a közvetlenül a feladat ellátáshoz szükséges beruházásokat számoljuk, akkor ez kb. 5 millió Ft-ot jelent, ami mellé csatlakozik a 6 fős csapat bértömege. Ügyfelünk egy gyors számítással átlátta, hogy ha meg akarja tartani a vevőjét, akkor egyik út sem valós alternatíva számára.

A megoldásunk:

Szakembereink leültek a cég illetékesével és közösen felmérték, hogy mi okozhatja a problémát. A folyamatban két kritikus pontot sikerült beazonosítani

  1. Az exportálandó eszközök beszerzése és kiszállítása között nagyon rövid idő áll rendelkezésre, 24-48 órán belül indítani kell a teherautót.
  2. Az illetékes hatóságok előírásai miatt minden értékesített eszköz vonalkódját (2000-4000 darabot szállítmányonként) le kell olvasni és nyomtatott listában meg kell adni a szállítási dokumentációban.

Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a nehezen kiszámítható megrendelések, valamint a lökésszerű nagy munkaterhelés nem teszi lehetővé, hogy partnerünk a feladat ellátására saját infrastruktúrát és létszámot hozzon létre, mert ezt az eladási árba nem lehet beépíteni. A havi átlagosan 3 kiszállítás teljesítéséhez összesen 6 munkanap áll rendelkezésre, a hónap többi részében viszont nincs feladata a munkatársaknak.

Cégünk képes volt megfelelő költség szintű ajánlatot tenni, így elindult az együttműködés. Partnerünk jelzése után az iLogistic elvégzi a beérkező áru átvételét. Ezt követően 24-48 órán belül valamennyi termék dobozát felnyitva majd visszazárva elvégzi a vonalkódok beolvastatását és a kiszállítási utasításnak megfelelő módon elkészíti a szállítólevelekhez tartozó vonalkód listákat. Partnerünk utasítása szerinti komissiózást és csomagolást követően a termékek átadásra kerülnek a partner által biztosított nemzetközi szállítmányozónak.

Eredményeink

A változásokat követően partnerünk képes volt kielégíteni külföldi partnerének nagyon feszes szállítási elvárásait. Így sikerült megőriznie egy fontos üzleti partnert és természetesen az ezzel járó árbevételt és profitot. Ha nem számolunk a szükséges beruházási költségekkel, csak a tevékenység elvégzéséhez szorosan kapcsolódó kiadásokkal, ügyfelünk akkor is éves szinten 11 millió Ft-ot spórol azon, hogy saját kezelés helyett az iLogisticra bízta problémája megoldását.

< Főoldal | Blog | 3 fő indok, amiért érdemes egy logisztikai cég szakértelmét igénybe venni

A KKV szektorban működő vállalkozások számára a „multi” lehet megrendelő, lehet versenytárs, de bizonyos területeken akár követendő példa is. A multinacionális cégek többsége a vállalati kultúrájába folyamatosan beépített egy olyan ellenőrzési rendszert, ami részletesen és az egész működésre kiterjedően elemzi a költségeket. A hazai vállalatok gyakorlatában ez a módszer kevésbé része a tevékenységnek, főleg a vizsgált területek számát és az elemzések mélységét tekintve. Egy tudatosan felépített, hosszú távon versenyképességre törekvő vállalkozásnak rendszeresen felül kell vizsgálnia egyik oldalon a piaci igények változását, másik oldalon a vállalati teljesítmény hatékonyságát is.

Ebben a körben a logisztika – különösen a raktárlogisztika és a készletgazdálkodás –, sok esetben kimarad az átvilágításból, aminek több oka is lehet.

Kisebb vállalkozás esetében nem mindig áll rendelkezésre a csapatban olyan logisztikai szakember, aki ezt a feladatot magas színvonalon képes lenne ellátni. Másik oldalról a vállalkozás logisztikai környezetét olyan adottságként kezelik, amin nem lehet változtatni, ezért nem is vizsgálják azt. Talán a szállítmányozás az egyetlen olyan terület, ahol viszonylag egyszerűen követhetők a költségek, ezért itt időről-időre felmerülhet például új szállítmányozó cég bevonása, vagy a meglévő cseréje. Azt, hogy a logisztika mennyire „mostohagyerek” a közgondolkodásban, jól példázza az a felmérés, amely szerint a magyar KKV szektor vállalkozásainak 50%-a egyáltalán nem, vagy egyes elemeiben nem tudott számot adni az ebben a körben felmerülő költségeiről. Ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ilyen körülmények között sem pontosan tervezni, sem hatékonyan ellenőrizni nem lehet ezt a területet. És hogy mekkora „tétje” van ennek dolognak? Nos, például egy kereskedelemmel foglalkozó cég esetében a logisztikai költségek elérhetik, de akár meg is haladhatják a 20%-ot az összes vállalati költségen belül. Ez viszont már olyan nagyságrend, amit érdemes lehet stratégiai kérdésként kezelni és rendszeresen felülvizsgálni.

 

Logisztikai tanácsadás, raktárlogisztika területen a költségek, a hatékonysági mutatók elemzése összetett feladat, az értékelés sokrétű: mert több vállalati területről származó információkat kell egymás mellé helyezve értékelni, hogy valós képet kaphassunk. Egy ilyen feladatra érdemes külső logisztikai tanácsadó segítségét igénybe venni. Ennek 3 fő oka van.

  1. A külső logisztikai tanácsadó rendelkezik a megfelelő szakértelemmel.
  2. Külső megfigyelőként nem kötik meg a gondolkodását a kialakult rutinok és megszokások.
  3. Rendelkezik egyfajta tapasztalattal hasonló vállalkozások problémáinak sikeres megoldásában.

Mikor és hogyan érdemes a külső logisztikai tanácsadást igénybe venni?

Nos, ideális esetben már a vállalkozás elindításánál, esetleg egy beruházási döntéskor, még mielőtt képletesen és fizikailag egyaránt „bebetonozásra kerül” egy raktárlogisztikai, szállítmányozási rendszer. Ilyenkor ugyanis még több alternatív lehetőséget is „fájdalommentesen” tudunk mérlegelni, és a vállalkozás terveihez és erőforrásaihoz igazított stratégiai tervet lehet készíteni és végrehajtani.

Megtervezhetjük, hogy a raktárlogisztikai és szállítmányozási feladatokat saját infrastruktúrával oldjuk meg, esetleg külső cégeket bízunk meg, vagy a tevékenységünk jellegéhez igazodóan valamilyen vegyes (saját+külső) működési rendet valósítunk meg. Egy másik lehetőség az, hogy a külső tanácsadó bevonásával létrehozunk egy ellenőrző (monitoring) rendszert, ami bizonyos adatok rendszeres gyűjtését és kiértékelését jelenti. Ezt lehet a tanácsadóval évente egyszer áttekinteni és fejleszteni. Illetve a monitoring rendszerből kapott jelzés esetén a tanácsadó bevonásával azonnali intézkedéseket kidolgozni.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a logisztikai tanácsadást azok a cégek veszik igénybe, akik már azonosították a problémát (túl vannak a „fájdalomküszöbön”) és elszánták magukat annak kezelésére. Az iLogistic logisztika tanácsadás szolgáltatásával segítünk a hozzánk forduló vállalkozás vezetőknek abban, hogy felmérjék a meglévő rendszer erős és gyenge pontjait, megértsék a partnereik valós szolgáltatási igényeit és erre megtalálják az optimális raktárlogisztikai és szállítmányozási megoldást. online áruházak

Szakembereink leültek a cég illetékesével és közösen felmérték, hogy mi okozhatja a problémát. A folyamatban két kritikus pontot sikerült beazonosítani

Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a nehezen kiszámítható megrendelések, valamint a lökésszerű nagy munkaterhelés nem teszi lehetővé, hogy partnerünk a feladat ellátására saját infrastruktúrát és létszámot hozzon létre, mert ezt az eladási árba nem lehet beépíteni. A havi átlagosan 3 kiszállítás teljesítéséhez összesen 6 munkanap áll rendelkezésre, a hónap többi részében viszont nincs feladata a munkatársaknak.

Cégünk képes volt megfelelő költség szintű ajánlatot tenni, így elindult az együttműködés. Partnerünk jelzése után az iLogistic elvégzi a beérkező áru átvételét. Ezt követően 24-48 órán belül valamennyi termék dobozát felnyitva majd visszazárva elvégzi a vonalkódok beolvastatását és a kiszállítási utasításnak megfelelő módon elkészíti a szállítólevelekhez tartozó vonalkód listákat. Partnerünk utasítása szerinti komissiózást és csomagolást követően a termékek átadásra kerülnek a partner által biztosított nemzetközi szállítmányozónak.

Eredményeink

A változásokat követően partnerünk képes volt kielégíteni külföldi partnerének nagyon feszes szállítási elvárásait. Így sikerült megőriznie egy fontos üzleti partnert és természetesen az ezzel járó árbevételt és profitot. Ha nem számolunk a szükséges beruházási költségekkel, csak a tevékenység elvégzéséhez szorosan kapcsolódó kiadásokkal, ügyfelünk akkor is éves szinten 11 millió Ft-ot spórol azon, hogy saját kezelés helyett az iLogisticra bízta problémája megoldását.